با توجه به توانمندی ها و تجربیات بین المللی، شرکت کارسازان روژان آبنوس فعالیت های تخصصی خود شامل طراحی و اجرای پروژه های خطوط انتقال و توزیع نیروی برق، شبکه های مخابراتی، نفت و گاز را در حیطه وظائف خود قرار داده است و این فعالیت ها در بخش راهسازی و معادن و شهرک سازی نیز گسترش داده شده است. همچنین در راستای توجه به بازار برق در کشور عراق و به موازات این هدف در داخل کشور نیز فعالیت های اجرایی و عملیاتی در حیطه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و احداث و بهره برداری پست های 230 و 63 کیلوولت را ادامه داده است. .